Sơ đồ tổ chức

ANPHU DESIGN & BUILD

Sơ đồ tổ chức công ty

NHÂN SỰ ANPHU DESIGN & BUILD

Nguyễn Đình Ngân
Giám đốc
kiến trúc sư kiêm giám đốc tại AnPhudesign and Build
Ngô Nhật Tố Oanh
Phó giám đốc
Phó giám đốc, kế toán trưởng Anphu design Build
Dương Hoàng Yến
Sale
Sale tại Anphu design and Build
Lê Thanh Cúc
Thiết kế 3D 2D
Họa sĩ thiết kế 2D 3D tại Anphu design Build
Nguyễn Thị Mỹ Hạnh
Kế toán
Kế toán, dự toán tại Anphu design and Build

Tiện ích của chúng tôi

XEM HƯỚNG NHÀ

Vui lòng điền Số điện thoại hoặc Email
XEM TUỔI XÂY NHÀ

Vui lòng điền Số điện thoại hoặc Email

Tính dự toán chi phí

Tra Cứu

Tại đây
Phone An Phú Build & Design